Verhalen overzichtelijk maken

 

Eén overkoepelend ontwerp voor ­verschillende ­projecten binnen de GGz

Werkwijze

 

Een goede briefing is het halve werk.

In maart 2013 startte het Landelijk Platform GGz een driejarig project ter ondersteuning van mensen met psychische klachten.

Onder de naam ‘Werken aan vraag-sturing’ worden drie voucherprojecten uitgewerkt waarbij de inbreng van familie en naasten centraal staat.

Het doel is om de communicatie tussen cliënten, hun naasten en zorgverleners te verbeteren om zo

de kwaliteit van zorg te vergroten.

Huisstijl

 

Het logo van Werken aan Vraagsturing wordt vernieuwd en de drie voucher-

projecten krijgen een afgeleide van het logo in hun eigen steunkleur.

Beeldmateriaal

 

Het idee van ­informatie uitwisselen wordt verbeeld door omgevingen te laten

zien waarin door middel van icoontjes onderwerpen worden getoond.

Communicatiemiddelen

 

Voor verschillende doelgroepen worden verschillende middelen gemaakt.

eBook ‘Aan de slag

met digitale zorg’

Voor mensen met psychische

klachten en hun naasten worden praktische tips verzameld en gepubliceerd in een eBook.

Whitepaper

‘Digitale zorg’

Om GGz-instellingen te helpen met

richting geven aan digitale zorg wordt

een whitepaper gemaakt met een visie

op eHealth vanuit gebruikersperspektief.

Landingspage ervaringsverhalen

Om cliënten en familieleden inzicht te geven en zorgverleners bewuster te maken, worden ruim 100 ervaringsverhalen van cliënten gecategoriseerd en gedeeld via

een landingspage.

Infographic ‘Stand van zaken voucherprojecten’

Na twee jaar wordt er een tussenbalans opgemaakt

van de status van de projecten tot dan toe.

 

Alle doelen, activiteiten, trainingen, publicaties en resultaten worden samengevoegd in één infographic

en gepresenteerd aan alle betrokkenen.

De feiten op 'n rijtje

Materialen

Huisstijl

Ontwerp

Doorlooptijd

Niet langer dan drie weken per project

Uitwerking

Beeldbewerking

eBook

Ontwerp

Uitwerking

Whitepaper

Ontwerp

Bekijk eBook

Bekijk whitepaper

Uitwerking

Landingspage

Ontwerp

Webontwikkeling

Infographic

Ontwerp

Uitwerking

Bekijk landingspage

Bekijk infographic

Communiceren doe je niet alleen

 

De betrokkenen bij dit project.

Jacqueline Neijenhuis

Kwaliteit en

implementatie

Marloes Martens

eHealth

Marja de Kinderen

Kansen op werk

Michèle Kukler

Project & account

No Panic

Nick Groen

Concept & ontwerp

No Panic

Floris Jansen

Webontwikkeling

No Panic

Verdeel en heers

Deel via de bekende kanalen.